Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran GRS d.o.o., ki se nahaja na spletnem naslovu www.grs.si.

GRS d.o.o. se zavezuje omogočati spletno stran www.grs.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA).

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom. S tem namenom smo na spletni strani dodali vtičnik, ki ponuja funkcionalnosti, namenjene osebam z različnimi oblikami oviranosti.

Z vtičnikom obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Obiskovalci spletne strani lahko:

 • spremenijo kontrast barv (svetel ali temen kontrast ter črno-belo),
 • spremenijo pisavo iz serifne v ne-serifno,
 • povečajo velikost besedil za več stopenj,
 • ustavijo premike in
 • podčrtajo vse povezave.

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Stopnja skladnosti

Spletna stran je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletne strani nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine, zaradi nesorazmernega bremena, ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
 • programsko generirani dokumenti,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov info@grs.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena ZDSMA opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.ijs@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 28.10.2022 na podlagi samoocene.

Dostopnost