GRS d.o.o. Trbovlje
gospodarsko, računovodsko svetovanje
S pričetkom opravljanja dejavnosti 01.11.1990, na področju računovodstva in davčnega svetovanja. Ustanovitelj podjetja je Nevenka Bovhan oec.


Družba je članica Zbornice računovodskih servisov. V skladu s pravilnikom zbornice je družba vpisana v katalog računovodskih servisov, ker med drugimi izpolnjuje tudi pogoj z vpisom osebe, ki je uspešno opravila izpit z opravljenim S Programom ZRS za pridobitev naziva "strokovni vodja računovodskega servisa".


Vodja računovodskega servisa Nevenka Bovhan ima potrdilo GZS, številka 11/4 z dne 11.10.2001 o uspešno opravljenem izpitu. Podjetje ima sklenjena tudi ustrezna zavarovanja iz naslova poklicne odgovornosti. Opravljanje dejavnosti podjetja temelji na pravilih zapisanih v Kodeksu Zbornice računovodskih servisov, ki ima osnovo v mednarodnem kodeksu etike računovodskih strokovnjakov. Edini v Zasavju z licenco.
O nas